Održavanje i kontrola kvaliteta elektroenergetskog softvera

Profesor: dr Srđan Vukmirović

Asistenti: Sebastijan Stoja

 Predavanja:

  1. Prezentacije