Industrijski komunikacioni protokoli u elektroenergetskim sistemima

 

Profesor(i):  dr Branislav Atlagić, dr Ranko Popović

Asistent(i):   Bojan JelačićMarina Stanojević, Saša Tošić, Ognjen Jelisavčić

Pravila polaganja predmeta: link

Zbirni poeni 

Obaveštenja:

[2.2.2021.] Termini odbrane kod asistenata Bojana Jelačića i Marine Stanojević

Termini odbrane se nalaze na sledećem linku: link

Odbrana će se održati u zgradi NTP u kabinetu 219 u petak 5.2. Timovi su obavezni da dođu u svoje termine, ukoliko se neko ne pojavi ili zakasni smatraće se da nije odbranio projekat.

[31.01.2021.] Termini odbrane projekata kod asistenta Ognjena Jelisavčića

Termini obrana projekata nalaze se na sledećem linku [pdf]. Odbrana će se održati u zgradi NTP (Naučno-tehnološki park) u učionici 215.

Timovi su slobodni da međusobno menjaju termine, isključivo po satnici koja je navedena u rasporedu.

U slučaju da je student sprečen da dođe, obavezno se javiti asistentu.

[30.01.2021.] Termini odbrane projekata kod asistenta Saše Tošića

Termine odbrane možete na nađete na sledećem linku: link

U slučaju da je neko sprečen da dodje u datom terminu, OBAVEZNO se javiti asistentu na mail.

[19.01.2021.] Rok za predaju projekata

Poslednji rok za predaju projekata je 29.01 u 23.59h, osim u slucaju da asistent koji vodi projekat drugacije odredi.

[19.01.2021.]

Odbrane proekata kod asistenta Sase Tosica odrzace se u cetvrtak 21.01. u NTP 215 po sledecoj satnici:

14.00h, Veselinovic, Dobrokes

14.30h, Turudic, Veselinovic

15.00h, Ristovic, Djuric

15.30h, Radin, Gajic

16.30h, Males, Vasic

17.00h, Trudic, Draca

Ukoliko postoji jos zainteresovanih, neka se jave asistentu na mail.

[16.01.2021.]

Spisak studenata i termin odbrane projekata za studente koji su prijavili odbranu projekta u prvom roku kod asistenta Ognjena Jelisavčića se nalazi na linku.

[15.01.2021.]

Svi studenti koji hoce da polazu projekat u prvom roku, treba da posalju dokumentaciju i kod svom asistentu na mail, najkasnije do petka 15.01. u 24h.

Za termin odbrane i sva eventualna odlaganja, obratiti se direktno svom asistentu.

[14.01.2021.]

Danas u 17h bice odrzane poslednje konslutacije za starije studente kod asistenta Sase Tosica. Bice koriscen sledeci link: link Na ovom linku bi trebalo da studenti mogu da se loguju preko Chrome naloga.

[12.01.2021.]

Na linku se nalazi uputstvo koje alate treba koristiti prilikom izvršavanja stress testova. 

Svi studenti koji žele ocene 9 ili 10 treba da smisle stress test(ove) za svoj zadatak i pošalju asistentima predloge na e-mail. Stress test treba da bude takav da optereti sistem i da nađe njegove granice i uska grla.

Primer: U slučaju client-server komunikacije primer testa bi bio da se prijavi više klijenata od kojih će jedan neprestano da šalje kratke poruke, a drugi u određenom intervalu da šalje dugačke poruke.

[10.01.2021.]

Prilikom pisanja dokumentacije za projekat, obavezno je da se isprati pravilnik koji je dat u pravilima za polaganje predmeta. Nikakav zvaničan format ne postoji, mada se očekuje da dokumentacije bude lepo formatizovana i sistematski podeljena u poglavlja.

[10.01.2021.]

Na osnovu molbe studenata, odlučeno je da se uvedu dva roka za prijavu i odbranu projekata. Student moze da prijavi i brani projekat samo u jednom roku.  Izbor roka ne utiče na ocenu.

Prvi rok za predaju projekata je 15.01., a odbrana ce biti organizovana u dogovoru sa asistentima u periodu od 18.-22.01.

Drugi rok za predaju projekata je 29.01., a odbrana ce biti organizovana u dogovoru sa asistentima u periodu od 01.-05.02.

[24.12.2020.]

Za današnje konsultacije za starije studente, kod Saše Tošića, a i ubuduće, koristiće se isti link kao i prethodne nedelje.

[17.12.2020.]

Za danasnje konsultacije u 17 bice koriscen sledeci link: link Na ovom linku bi trebalo da studenti mogu da se loguju preko Chrome naloga.

[13.12.2020.]

U ponedeljak 14.12.2020., Konsultacije za dizajn projekat, za studente koji rade projekat kod asistenta Ognjena Jelisavčića, biće održane u narednim terminima:

 • Studenti grupa 6,8 od 13:15 (redovan termin vežbi)
 • Studenti grupa 5,7 od 15:15 (izmenjen termin)
 • Stari studenti od 17:15

Konsultacije će biti održena putem platforme Microsoft Teams, putem LINK-a

Studenti koji nemaju Teams nalog mogu da se priključe času kao gosti koristeći CHROME browser.

 

11.12.2020. - Na linku se nalazi uputstvo kako se pravi dizajn za projekat i šta treba da sadrži. I stari i novi studenti treba do 18.12. da pošalju dizajn projekta. Dizajn treba da bude u Word dokumentu i da sadrži sliku (modelovati u Visio alatu) i opis slike. 

 

11.12.2020. - Stari studenti su obavezni da se jave asistentu kom su dodeljeni najkasnije do utorka 15.12. inače im neće biti dodeljen projekat. Jedan član iz svakog tima, treba da se javi asistentu kod koga je raspoređen za projekat, putem e-mejla. U okviru mejla neophodno je navesti kontakt e-mejl adrese svih članova tima, a nakon toga će biti poslati projekti i dogovoren termin konsultacija.

 

09.12.2020 - Podela projekata za stare studente kod asistenta Saše Tošića

Podela projekata za stare studente kod asistenta Saše Tošića biće obavljena u četvrtak 10.12. u 17h na linku: link. Studenti koji nemaju Teams nalog mogu da se prikljuce času kao gosti koristeći CHROME browser.

Spisak studenata i podela po asistentima nalazi se u prethodnom obaveštenju.

 

09.12.2020 - Objavljen je raspored starih studenata koji su se prijavili za projekat [link]

Jedan član iz svakog tima, treba da se javi asistentu kod koga je raspoređen za projekat, putem e-mejla. U okviru mejla neophodno je navesti kontakt e-mejl adrese svih članova tima, a nakon toga će biti poslati projekti i dogovoren termin konsultacija.

Primedbe na raspored poslati putem mejla na jelisavcicognjen@gmail.com

Obaveštenje za projekte

Ista pravila polaganja važe i za stare studente, timovi treba da se prijave na link, najkasnije do petka 4.12. 

 

Usled proglašenja vanredne situacije zbog pandemije virusa Covid-19, odlučeno je da se ove godine promene pravila polaganja predmeta. Svi studenti će predmet polagati preko projekta, dok će eliminaciona pitanja biti postavljena na usmenoj odbrani projekta. Za dve nedelje (nedelja koja počinje 7.12.) biće podeljeni projekti, potrebno je da se do tada studenti podele u timove (jedan tim sadrži dva studenta), gde oba člana tima moraju biti iz grupa u istom terminu. Do petka 18.12. svi timovi treba da pošaju dokument sa detaljnim dizajnom rešenja, sledeći čas će biti objašnjeno šta treba dizajn da obuhvata. Rok za predaju projekta i dokumentacije je 15.01.2021. Nakon toga će biti obaveštenje vezano za usmenu odbranu projekta. Na odbrani projekta se formira ocena u koju će da ulazi i dizajn rešenja. 

 

 

Predavanja:

 1. Automatsko rukovanje memorijom        AMM algoritmi 
 2. Protokol-stack TCP/IP        TcpSim.zip  TcpSim-Dokumentacija
 3. GPU-1
 4. GPU-2
 5. GPU-3
 6. GPU-4
 7. GPU-5

Vežbe:

 1. Advanced C i strukture podataka
 2. Strukture podataka (zadaci)
 3. Konkurentno programiranje
 4. Konkurentno programiranje (skripte i zadaci)
 5. Osnove računarskih mreža (slajdovi)
 6. Osnove računarskih mreža (primeri)
 7. Praktikum
 8. Dodatak ORM: Multipleksiranje operacija zasnovano na događajima
 9. Zadatak za vezbanje [pdf]