Uvod u algoritme

Profesor: dr Aleksandar Erdeljan, kabinet NTP 425, konsultacije: -
Asistenti: Saša Tošić, Filip Đorđević, Jelena Sekulić

Pravila polaganja: PDF

[5.3.2022] Privremeni dokumenti za skolsku 2021/2022 godinu

Do aktiviranja novog sajta, za potrebe predmeta bice koriscen ovaj sajt.

Materijal za cas 1:

Pravila polaganja: LINK

Uvodna prezentacija: LINK

Prezentacija: LINK

Zadaci: LINK

[08.06.2021] Termini popravnih kolokvijuma

Termine popravnih kolokvijuma mozete naci na sledecem linku: LINK

Popravni kolokvijumi ce se odrzati u cetvrtak 10.6. u NTP 222.

Obratiti paznju na termin popravka za svakog studenta. Studenti koji popravljaju samo 1 kolokvijum, rade ga 90 minuta.

[07.06.2121] Konsultacije za popravne kolokvijume

Konsultacije za popravne kolokvijume odrzace se u utorak 8.6.2021. od 21h na linku: LINK

[05.06.2021] Prijave za popravne ispite

Prijave za popravne ispite otvorene su na sledecem linku: LINK

Dozvoljeno je prijaviti najvise 2 kolokvijuma, nije bitno koja

Prijave se zatvaraju u ponedeljak u 20.

Popravni kolokvijumi ce se odrzati u cetvrtak 10.06. Raspored kolokvijuma i satnica ce biti naknadno objavljen

[31.05.2021] Pomeranje termina odbrane za grupe 2 i 9

Zbog planiranog nestanka struje, pomeraju se termini odbrane projekata za grupe 2 i 9. Novi termini su:

Utorak, 01.06., 19.00h, grupa 2

Utorak, 01.06., 20.45h, grupa 9

[28.05.2021] Termini odbrane projekata

Ponedeljak, 31.05., 17.30h, grupa 5

Ponedeljak, 31.05., 19.15h, grupa 7

Utorak, 01.06., 17.45h, grupa 2

Utorak, 01.06., 19.30h, grupa 9

Cetvrtak, 03.06., 15.15h, grupa 6

Cetvrtak, 03.06., 17.00h, grupa 10

Subota, 05.06., 09.00h, grupa 4

Subota, 05.06, 10.45h, grupa 8

Subota, 05.06, 14.00h, grupa 1

Subota, 05.06, 15.45h, grupa 3

[27.05.2021] Forme za predaju projekata

Prilikom predaje projekata, potrebno je prvo kreirati ZIP arhivu sa svim potrebnim fajlovima i predati je koristeci neku od formi koje se nalaze dole. Za svaku grupu data je druga forma za predaju zadatka. Zip arhiva treba da ima ime koje se sastoji od broje indeksa, imena i prezimena studenta.

Prilikom predaje zadataka, zbog pravila Google Form aplikacije za predaju fajlova, neophodno je da se prvo ulogujete na neki google nalog. Ukoliko neko nema google nalog, moze da koristi tudji nalog ili da svoje zadatke prosledi asistentu na mail.

Stari studenti predaju sa grupom sa kojom su radili projekat.

Rok za predaju je nedelja 30.5. u 20h.

Grupa 1: LINK

Grupa 2: LINK

Grupa 3: LINK

Grupa 4: LINK

Grupa 5: LINK

Grupa 6: LINK

Grupa 7: LINK

Grupa 8: LINK

Grupa 9: LINK

Grupa 10: LINK

[12.05.2021] Izmena termina kolokvijuma za 1. grupu

Zbog planiranih radova u NTP, dana 22.5. u NTP-u nece biti struje i vode. Termin grupe 1 je pomeren sa subote 22.5. na petak 28.5. u 8.30h.

[10.05.2021] Podela projekata po grupama i pravila izrade projekata

Svaki student je duzan da pročita postavku i pravila odbrane projekta, pre nego što pristupi njegovoj izradi i odbrani. Za sve nejasnoće, javiti se svom asistentu, ili asistentu Saši Tošiću na mail.

Pravila odbrane projekata možete pronaći na linku: LINK

Spisak tema po grupama možete pronaći na linku: LINK

[10.05.2021] Podela projekata

Podela projekata bice izvrsena u ponedeljak 17.05. i objavljena na ovom sajtu, zajedno sa pravilima odbrane. Rok za predaju projekata je nedelja 30.05. u 20h.

[10.05.2021] Termin polaganja za stare studente

Stari studenti na ovom predmetu ce biti rasporedjeni da rade zajedno sa novim studentima. Pored njihovog imena nalazi se i GRUPA sa kojom ce raditi kolokvijum.

Stojecki, Aleksandar, grupa 2
Kurjakov, Aleksa, grupa 5
Ristić, Aleksandar, grupa 7
Todorović, Luka, grupa 9
Vojislava Matic, grupa 4
Tesovic Rastko, grupa 10
Rokvic Igor, grupa 1
Sergej Mihic, grupa 3
Aleksandar Momirovic, grupa 6
Uros Lazarevic, grupa 8

[10.05.2021] Gradivo kolokvijuma 3 i 4

Na 3. kolokvijumu ce biti 2 zadatka:

Zadatak 1: Insertion sort ili Selection sort

Zadatak 2: Merge sort ili Quick sort

NAPOMENA: Jedan sort ce biti nad nizom brojeva, a drugi nad nizom struktura. Niz struktura ce biti unapred kreiran.

Na 4. kolokvijumu ce biti 2 zadatka:

1. Obilasci grafova (neusmeren, usmereni, tezinski...)

2. Obilasci lavirinta

Studenti ce na kolokvijumu dobiti module graph.jl, labyrinth.jl, kao i delimicno kreiran graf za zadatak 1.

NAPOMENA: U jednom od zadataka ce se traziti BFS, a u drugom DFS obilazak grafa. U jednom od zadataka ce biti potrebna funkcija getPath(), u drugo nece biti potrebna.

OBJASNJENJE: Pod neusmerenim grafom smatra se graf sa simetricnom matricom susedstva u odnosu na glavnu dijagonalu, pod usmerenim se podrazumeva da matrica ne mora da bude simetricna, a pod tezinskim da grane mogu imati i vrednosti u matrici i vece od 1.

[10.05.2021] Termini kolokvijuma 3 i 4

Kolokvijumi ce se odrzati u ucionici NTP 222 za sve grupe (Naucno tehnoloski park, 2. sprat, ucionica 222)

Obratiti paznju na tacan termin grupe (dan i vreme)

1. Ponedeljak 17.05., NTP 222, 18-21h (Grupa 5)
2. Utorak 18.05, NTP 222, 17.30-20.30h (Grupa 9)
3. Cetvrtak 20.05, NTP 222, 15.15-18.15 (Grupa 6)
4. Cetvrtak 20.05, NTP 222, 18.30-21.30 (Grupa 7)
5. Petak 28.05, NTP 222, 08.30-11.30h (Grupa 1)
6. Utorak 25.05, NTP 222, 17.30-20.30h (Grupa 2)
7. Cetvrtak 27.05, NTP 222, 15.15-18.15 (Grupa 10)
8. Cetvrtak 27.05, NTP 222, 18.30-21.30 (Grupa 3)
9. Subota 29.05, NTP 222, 09-12h (Grupa 8)
10. Subota 29.05, NTP 222, 12.30-15.30h (Grupa 4)

[08.04.2021] Promena termina nadoknadi vezbi

Vežbe iz UUA u periodu 01.-04.05. neće biti održane jer su tih dana državni i verski praznici. Po radnom kalendaru FTN-a, nadoknada tih vežbi planirana je za period 08.-10.06.

Kako bi nadoknada ovih vežbi u periodu 08.-10.06. napravila izvesne probleme u organizovajnu nastave, pogotovo kolokvijuma 3 i 4, kao i odbrane projekata i popravnih kolokvijuma, njihova nadoknada ce biti izvršena u periodu od 26.04. do 08.05 i to po sledećem rasporedu:

1. Grupe 4 i 8 će umesto 01.05. časove slušati u ponedeljak 26.04. sa grupama 5 i 7 od 17.15-20.30h LINK

2. Grupe 1 i 3 će umesto 01.05. časove slušati u četvrtak 29.04. sa grupama 6 i 10 od 15.15-18.30h LINK

3. Grupe 5 i 7 će umesto 03.05. časove slušati u subotu 08.05. sa grupama 4 i 8 od 09-12.15h LINK

4. Grupe 2 i 9 će umesto 04.05 časove slušati u četvrtak 06.05. sa grupama 6 i 10 od 15.15-18.30h LINK

Iza svakon termina, nalazi se link za precenje casa preko Teams platforme.

[30.03.2021] Konsulatcije kod asistenta Sase Tosica

Konsultacije ce se odrzati u sredu od 21.20h na linku: link

[24.03.2021] Termin polaganja za stare studente

Stari studenti na ovom predmetu ce biti rasporedjeni da rade zajedno sa novim studentima. Pored njihovog imena nalazi se i GRUPA sa kojom ce raditi kolokvijum.

Stojecki, Aleksandar, grupa 2
Kurjakov, Aleksa, grupa 5
Ristić, Aleksandar, grupa 7
Todorović, Luka, grupa 9
Marko Bijelic, grupa 6
Vojislava Matic, grupa 4
Tesovic Rastko, grupa 10
Rokvic Igor, grupa 1
Sergej Mihic, grupa 3
Aleksandar Momirovic, grupa 10
Uros Lazarevic, grupa 8

[22.03.2021] Kolokvijumi 1 i 2

Studenti ce istog dana polagati kolokvijume 1 i 2 u ukupnom trajanju od 3h.

Prethodna prijava za studente koji su redovno upisali prvu godinu ove skolske godine nije potrebna.

Studenti koji ponovo slusaju predmet (prethodno su slusali Softverske alate) treba da se jave asistentu Sasi Tosicu na mail radi rasporedjivanja u grupe.

[22.03.2021] Termini kolokvijuma 1 i 2

Kolokvijumi ce se odrzati u ucionici NTP 222 za sve grupe (Naucno tehnosloski park, 2. sprat, ucionica 222)

2 grupe subotom su prebacene za cetvrtak, zbog problema sa ucionicom. Takodje, jedna grupa subotom je premestena u popodnevni termin.

1. Ponedeljak 29.03., NTP 222, 18-21h (Grupa 5)
2. Utorak 30.03, NTP 222, 17.30-20.30h (Grupa 2)
3. Cetvrtak 01.04, NTP 222, 15.15-18.15 (Grupa 6)
4. Cetvrtak 01.04, NTP 222, 18.30-21.30 (Grupa 3)
5. Subota 03.04, NTP 222, 09-12h (Grupa 4)
6. Subota 03.04, NTP 222, 13.15-16.15h (Grupa 1)
7. Ponedeljak 12.04., NTP 222, 18-21h (Grupa 7)
8. Utorak 13.04, NTP 222, 17.30-20.30h (Grupa 9)
9. Cetvrtak 15.04, NTP 222, 15.15-18.15 (Grupa 10)
10. Cetvrtak 15.04, NTP 222, 18.30-21.30 (Grupa 8)

2020/2021

Spisak studenata sa poenima

Materijal sa predavanja:

Materijal sa vežbi: