Primena računarskih mreža u infrastrukturnim sistemima 2


2021/2022

Predavač: doc. dr Milana Bojanić

Asistent: Marko Janković

Kontakti: milana.bojanic@uns.ac.rs bojanic.milana@yahoo.com i marko.jankovic97@uns.ac.rs

Zbirni poeni ispita

 

OBAVEŠTENJA:

[22.12.2022]

Kolokvijum iz PRMuIS2 održaće se 17. januara 2023. u terminu 9. grupe. Neophodno je da se svi stari studenti koji planiraju izlazak na kolokvijum  prijave putem datog linka

[28.11.2022]

Početkom januara će se održati drugi kolokvijum iz predmeta Primena računarskih mreža u IS koji pokriva gradivo iz PRMuIS2.  

Svi studenti koji su ranije odslušali predmet PRMuIS2, a nisu položili kolokvijum, treba da se tokom decembra jave mejlom Nebojši Gordiću (nebojsagordic@gmail.com) kako bi se prijavili i dobili termin za polaganje.

[14.09.2022]

U nastavku je raspored polaganja za septembarski termin kolokvijuma (17.09. 2022).

[07.09.2022]

U nastavku je link za obaveznu prijavu studenata za kolokvijum zakazan 17.09.2022. Prijave za septembarski termin kolokvijuma moguće su do srede 14.09.2022. u 17:00. Nakon toga biće objavljen spisak prijavljenih studenata i satnica polaganja.

[01.09.2022]

Treći, ujedno i završni, septembarski termin kolokvijuma zakazan je za subotu 17.09.2022. u Računarskom centru. 

[08.06.2022]

U nastavku je raspored prijavljenih studenata za junski termin kolokvijuma (11. jun 2022).

[06.06.2022]

Prijave za junski termin kolokvijuma moguće su do srede 8. juna u 11:00. Nakon toga biće objavljen spisak prijavljenih studenata i satnica polaganja.

[23.05.2022]

Junski termin održavanja kolokvijuma iz PRMuIS2 je zakazan za 11. jun 2022. s početkom u 8:30 u Računarskom centru.

U nastavku je link za obaveznu prijavu studenata koji će izaći na kolokvijum.

Podsetnik: U okviru jednog kolokvijuma polaže se objedinjeno gradivo vežbi sa akcentom na interpretaciji sadržaja različitih tipova paketa i šifrovanju aplikacionih poruka.

[24.01.2022]

Objavljen je raspored polaganja kolokvijuma 25.1.2022.

[18.01.2022]

Otvoren je link za prijavu studenata za izlazak na kolokvijum 25. januara 2022Prijava je moguća do subote 22.1.2022. u 22:00. Student koji se prijavdužan je da izađe na kolokvijum inače gubi pravo izlaska na drugi termin kolokvijuma u ovoj školskoj godini (koji će biti u junu ili septembru 2022).

[29.12.2021]

U ovoj školskoj godini biće održana dva termina polaganja kolokvijma iz PRMuIS2 za stare studente. 

Prvi termin kolokvijuma održaće se 25. januara 2022. u Računarskom centru FTN-a. Sedam dana pre kolokvijuma biće postavljen link za prijavu izlaska. 

Važno baveštenje za stare studente (5.11.2021):

U ovoj školskoj godini nema izvođenja nastave iz predmeta PRMuIS1 i PRMuIS2. Ta dva predmeta se po novoj akreditaciji slušaju kao jedan predmet od naredne školske godine (zimski semestar školske godine (2021/2022)). 

Stari studenti polažu ta dva predmeta odvojeno jer su ih tako slušali. U ovoj školskoj godini, starim studentima važe ranije osvojeni poeni i sa praktičnog i sa teorijskog dela ispita.

Polaganje teorijskog dela ispita vršiće se u ispitnim rokovima (prema kalendaru ispita). 

Za praktični deo ispita biće u okviru godine organizovan poseban termin kolokvijuma. Taj termin će se održati tokom letnjeg semestra (najverovatnije u maju ili junu) uz obaveznu prijavu izlaska. Obaveštenje o tačnom terminu biće blagovremeno postavljeno na  stranici predmeta.

 Materijali za praktični kolokvijum su postavljeni na stranici predmeta (Vežba 1 -11) s napomenom da tema Detekcija grešaka pri renosu (Vežba 10) ne dolazi na kolokvijum. Polaganje praktičnog dela se vrši u okviru jednog kolokvijuma tj. objedinjeno gradivo vežbi sa akcentom na interpretaciji sadržaja različitih tipova paketa i šifrovanju aplikacionih poruka.

 


 

2020/2021

Predavači: Prof. dr Branislav Atlagić, prof. dr Ranko Popović

Asistenti: doc. dr Milana Bojanić, Marko Janković

Kontakti: branislav.atlagic@gmail.com, popranko78@gmail.com,  bojanic.milana@yahoo.com i marko.jankovic97@uns.ac.rs

 

Tabela rezultata praktičnog dela ispita PRMuIS2 (Kolokvijum i vežbe).

OBAVEŠTENJA:

 • U prilogu je dokument sa spiskom studenata za polaganje popravnog kolokvijuma u septembarskom roku (10.9.2021). 
 • Popravni kolokvijum  iz PRMuIS2 je zakazan za 10. septembar 2021. u Računarskom centru.  Nekoliko dana pre kolokvijuma biće postavljen link za obaveznu prijavu izlaska na popravni kolokvijum.
 • Popravni kolokvijum PRMuIS2 održaće se 7. jula 2021. od 8-15 h u učionicama Računarskog centra. Nekoliko dana pre kolokvijuma biće postavljen link za prijavu.
 • Termin za održavanje praktičnog kolokvijuma iz PRMuIS2 je 11. jun 2021. godine od 8:00. Polaganje će se održati u učionicama Računarskog centra u nekoliko termina koji će se naknadno objaviti.
 • Praktični kolokvijum PRMuIS2 će se polagati iz jednog dela. Okvirni termin za kolokvijum je polovinom juna, nakon odslušane nastave u letnjem semestru.

Dodatni zadatak za pripremu kolokvijuma : Pripremni zadatak       zadatak

 

 


2019/2020

Predavači: Prof. dr Branislav Atlagić, prof. dr Ranko Popović

Asistenti: Tomislav Kovač, doc dr Milana Bojanić, Ognjen Jelisavčić

 

Kontakti: branislav.atlagic@gmail.com, popranko78@gmail.com, tomislav.kovac@uns.ac.rs, bojanic.milana@yahoo.com i jelisavcicognjen@gmail.com

  

OBAVEŠTENJA:

 • Predavanja preko web aplikacije ZOOM
  U četvrtak 26. marta 2020. god. u 17:00 biće otvoren ZOOM sastanak, radi održavanja predavanja iz oblasti Bežičnih komunikacija, konsultacija i dogovora oko daljeg rada. Na SOVA platformi za sve studente koji su se prijavili za predmet PRMuIS2_2020 biće postavljen link za start ZOOM sesije. Potrebno je  instalirati besplatnu web aplikaciju ZOOM. 

Vežbe

 • Ukupni rezultati predispitnih obaveza nakon popravnog kolokvijuma održanog 18. septembra. Rezultati PRM2
 • 23.09.2020. 18:20h - Revidirani su rezultati za studente u odnosu na osvojene rezultate i položene kolokvijume prethodnih godina.
 • Polaganje popravnog kolokvijuma PRMuIS2 održaće se 18. septembra u učionicama Računarskog centra u 14 časova. Obavezna je bila prijava putem linka do 14. septembra.  Studenti tokom polaganja kolokvijuma moraju da nose zaštitne maske. 

2018/2019

Predavači: Prof. dr Branislav Atlagić, Prof. dr Ranko Popović

Asistenti: Tomislav Kovač, doc dr Milana Bojanić

Kontakti: branislav.atlagic@gmail.com, tomislav.kovac@uns.ac.rs, bojanic.milana@yahoo.com i jelisavcicognjen@gmail.com

 

REZULTATI VEŽBI - PO GRUPAMA

UKUPNI REZULTATI 

 

OBAVEŠTENJA:

 • Popravni kolokvijumi održaće se  09.09.2019. od 8-12 h u Računarskom centru. I kolokvijum: 8h, II kolokvijum 10:30h.

  • Obavezna je prijava putem linka do 03.09.

  • Studenti mogu da prijave i popravljaju jedan ili oba dela. Izlaskom na popravni kolokvijum poništavaju se prethodno osvojeni poeni na tom delu ispita.

 

Predavanje 1: Uvod u internet

Predavanje 2: Internet u brojkama

Predavanje 3: Aplikacijski sloj interneta

Predavanje 4: Današnji intranet

Predavanje 5: Pristup internetu

Predavanje 6: Bežične komunikacije

Predavanje 7: Sigurnost računarskih mreža

Predavanje 8: Upravljanje mrežom

 

Vežba 1: Mrežni dijagnostički alati

Vežba 2: Wireshark                                                                    zadatak

Vežba 3: Uvod u WinPcap                                                          zadatak

Vežba 4: Hvatanje i filtriranje paketa                                          zadatak

Vežba 5: Interpretacija uhvaćenih paketa (1. deo)                        zadatak

Vežba 6: Interpretacija uhvaćenih paketa (2. deo)                        zadatak

Dodatni materijal za 1. kolokvijum

Vežba 7:  Rad sa datotekama                                                              zadatak

Vežba 8:   Switch                                                                                  zadatak

Vežba 9:  Enkripcija                                                                              zadatak

Vežba 10:  Detekcija grešaka pri prenosu                                             zadatak

Vežba 11:     Zadatak                                                                              zadatak

 Dodatni materijal za 2. kolokvijum


2017/2018

Predavač: Prof. dr Branislav Atlagić

Asistenti: Tomislav Kovač, doc dr Milana Bojanić

Kontakti: branislav.atlagic@gmail.com, tomislav.kovac@uns.ac.rs i bojanic.milana@yahoo.com

 

UKUPNI REZULTATI

REZULTATI VEŽBE - PO GRUPAMA

UKUPNI REZULTATI 

 

OBAVEŠTENJA:

 

 


2016/2017

Predavač: Prof. dr Branislav Atlagić

Asistenti: Tomislav Kovačdoc dr Milana Bojanić

 

UKUPNI REZULTATI

REZULTATI VEŽBE - PO GRUPAMA

 

 


2015/2016

UKUPNI REZULTATI

REZULTATI VEŽBE - PO GRUPAMA (kolokvijumi, dodatni bodovi i prisustvo)


2014/2015

Predavač: Prof. dr Dragan Samardžija

Asistent: Miloš Pilipović

Rezultati ispit 28. septembar 2015

Primeri zadataka I

Primeri zadataka II

Predavanje 1: Osnovni pojmovi i definicije

Predavanje 2: Digitalne modulacije i uobličavanje impulsa

Predavanje 3: Multipath i OFDM

Predavanje 4: WiFi OFDM, sinhronizacija i kanalna estimacija

Predavanje 5: WiFi OFDM predajnik i prijemnik

Predavanje 6: Bežični kanal

Predavanje 7: Pristup radio resursima

Predavanje 8: MAC nivo mreže

Predavanje 9: MAC okviri i upravljačke procedure

Predavanje 10: WiFi i veza sa internetom

 

Vežba 1: Mrežni protokoli

Vežba 2: WinPCAP

Vežba 3: Korišćenje WinPCAP

Vežba 4: MPTCP

Vežba 5: Projektni zadatak