Cloud Computing u elektroenergetskim sistemima

Profesor(i):            dr Srđan Vukmirović email: srdjanvu@uns.ac.rs

Asistent(i):             Sebastijan Stoja email: sebastijan.stoja@uns.ac.rs

                                Marina Stanojević email: marina.stanojevic@uns.ac.rs

                                Mirko Mikać email: mirkomikac27@uns.ac.rs

                                

Predispitne obaveze: [link]

 

Obaveštenja:

 

Ubuduće će se sva obaveštenja vezana za predmet kačiti na novom sajtu katedre: [link]

 

Rezultati kolokvijuma: [link]

Sva pitanja vezana za rezultate kolokvijuma slati asistentima isključivo na e-mail.

 

Na kolokvijum je obavezno poneti indeks. Studenti koji ne budu imali indeks neće moći da polažu kolokvijum.

Studenti imaju pravo da na kolokvijum iz Cloud computinga ponesu bilo kakav materijal koji smatraju da im može pomoći u izradi zadatke (na primer skripte sa vežbi, kod). Materijal je potrebno doneti na USB disku, mašine neće imati pristup internetu i zabranjeno je deljenje USB diska između studenata.

 

Raspored kolokvijuma [link]

 

Kolokvijum će biti održan 14.06.2021. i 15.06.2021.  Naknadno će biti objavljen raspored po grupama.

 

Stari studenti mogu da se prijave za kolokvijum preko Google forme. Rok za prijavu je 28.05.2021.god.

Stari studenti mogu da polažu predmet preko kolokvijuma koji će biti održan u nedelji koja počinje 14.06.2021.god.

 

Predavanja:

Teme za prezentacije [Teme]

Materijal sa predavanja: [1[2[3[4[5[678[9[10]

Ispitna pitanja: [link]

 

Vežbe:

Vežba 1[link]

Vežba 2[Teorija[Zadatak]

Vežba 3[Teorija][Zadatak]

Vežba 4[Zadatak]

Vežba 5[Teorija][Slajdovi][Zadatak]

Vežba 6[Zadatak]

Vežba 7[Teorija][Slajdovi][Zadatak]

Vežba 8[Teorija][Slajdovi][Zadatak]

Vežba 9[Zadatak]