Prof. dr Lendak Imre

Predmeti:

  • Arhitektura distribuiranih sistema u elektroenergetici (ADS) - link.
  • Sigurnost i bezbednost elektroenergetskog softvera (SBES) - link.