Prezentacija odabranih Master radova

Pozivaju se studenti smerova PSI i ESI na prezentaciju istaknutih master radova iz oblasti infrastrukturnog softvera, u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka i kompanije Schneider Electric DMS NS.

Vreme i mesto: sreda, 8. 6. 2016. u 19.00, FTN, nastavni blok, IV sprat, AH1B


Detalji o prezentaciji mogu se pronaći na sledećem linku.