Programiranje u Smart Grid sistemima

Predmet je prebačen na SOVA platormu za udaljeno učenje: