Namenski računarski sistemi

 

Nastavni profesor:  prof. dr. Aleksandar Selakov | aselakov@uns.ac.rs

Asistenti:

Saša Tošić | sasa.tosic@uns.ac.rs

Stefan Dejanović | stefan.dejanovic@uns.ac.rs

Marko Janković | marko.jankovic97@uns.ac.rs

Za zakazivanje konsultacija obratiti se na e-mail 

 

Zbirni poeni

 

 Način polaganja ispita:

Da bi se ispit smatrao položenim potrebno je da iz svakog od pet kolokvijuma osvojite najmanje 7 bodova, kao i da ukupni zbir bodova svih pet kolokvijuma bude minimalno 51.

Ocenjivanje:

Od  0 do 50 boda - ocena 5,
od 51 do 60 boda - ocena 6,
od 61 do 70 boda - ocena 7,
od 71 do 80 boda - ocena 8,
od 81 do 90 boda - ocena 9 i 
od 91 do 100 bodova - ocena 10. 

Teorija:

Teorija se polaže iz dva kolokvijuma, gde svaki kolokvijum nosi po 20 bodova (ukupno 40).
Da bi se kolokvijum smatrao položenim potrebno je da student na kolokvijumu osvoji minimalno 7 bodova.
Za teorijski deo se ne organizuju popravni kolokvijumi već se u dogovoru sa profesorom izlazi na usmeni ispit.

Praktični deo (Vežbe):

Pohađanje vežbi je obavezno. Studenti sa više od tri (3) izostanka neće dobiti potpis.
Praktični deo ispita se polaže iz tri kolokvijuma, gde svaki kolokvijum nosi po 20 bodova (ukupno 60).

Da bi se kolokvijum smatrao položenim potrebno je da student na kolokvijumu osvoji minimalno 7 bodova.

Ova tri kolokvijuma se smatraju predispitnim obavezama, te je neophodno da budu položeni. Za svaki kolokvijum se organizuje i jedan popravni kolokvijum. Izlazak na popravni kolokvijum podrazumeva poništenje prethodno ostvarenih bodova za kolokvijum koji se popravlja. 

Obaveštenja:

[02.11.2022] Premestaj sajta

Sajt je premesten na sledeci link: LINK

2020/2021

Vežbe:

 1. Spisak studenata sa bodovima
 2. Napredni C kursZadaci za vežbu
 3. Brojni sistemi, Zadaci za vežbu
 4. Priprema za prvi kolokvijum
 1. Vezbe_mips_IZadaci_mips_I
 2. Vezbe_mips_IIZadaci_mips_II
 3. Vezbe_mips_IIIZadaci_mips_III
 4. Vezbe_mips_III_Dodatni_Zadaci, Zadaci_mips_III_Dodatni_Zadaci
 5. Vezbe_mips_IVZadaci_mips_IV
 6. Vezbe_mips_VZadaci_mips_V
 7. Vezbe_mips_VIZadaci_mips_VI
 8. Vezbe_mips_VI_Dodatni_Zadaci, Resenje zadatka
 1. Arduino, vezbe 1, zadaci
 2. Arduino, vezbe 2, zadaci
 3. Arduino, vezbe 3, zadaci
 4. Arduino, vezbe 4, zadaci
 5. Arduino, vezbe 5, zadaci

2019/2020

Vežbe:

 1. Spisak studenata sa bodovima
 2. Napredni C kursZadaci za vežbu
 3. Brojni sistemi, Zadaci za vežbu
 4. Priprema za prvi kolokvijum
 5. Pripreme za drugi kolokvijum
 6. Pripreme za drugi kolokvijum drugi dvocas
 7. Github repozitorijum za Arduino

 Predavanja:

 1. Uvodno predavanje
 2. Istorija računarstva
 3. Osnovne funkcionalnostiC programiranje
 4. Centralni procesor 
 5. Memorija
 6. UI podsistem
 7. Ubrzanje memorije
 8. Ubrzanje procesora
 9. Multiprocesori
 10. Projektovanje MIPS Procesora
 11. Arhitektura namenskih računara
 12. PC arhitektura
 13. Spoljna memorija

2018/2019

Predavanja:

 1. Uvodno predavanje
 2. Istorija računarstva
 3. Osnovne funkcionalnosti
 4. C programiranje
 5. Centralni procesor
 6. Ubrzanje obrade
 7. Memorija
 8. Projektovanje MIPS Procesora
 9. UI podsistem
 10. Arduino uc32 
 11. Magistrale
 12. Periferne jedinice

Vežbe:

       Spisak studenata po grupama [link]

 1. Napredni C kursZadaci za vežbu
 2. Brojni sistemi, Zadaci za vežbu
 1. Vezbe_mips_IZadaci_mips_I
 2. Vezbe_mips_IIZadaci_mips_II
 3. Vezbe_mips_IIIZadaci_mips_III
 4. Vezbe_mips_III_Dodatni_Zadaci, Zadaci_mips_III_Dodatni_Zadaci
 5. Vezbe_mips_IVZadaci_mips_IV
 6. Vezbe_mips_VZadaci_mips_V
 7. Vezbe_mips_VIZadaci_mips_VI
 8. Vezbe_mips_VI_Dodatni_Zadaci, Resenje zadatka
 1. Arduino slajdovi (sve, stara verzija)
 1. Arduino, vezbe 1, zadatak, resenje
 2. Arduino, vezbe 2, zadatak, resenje
 3. Arduino, vezbe 4, zadatak, resenje
 4. Arduino, vezbe 5, zadatak, resenje
 5. Arduino, vezbe 6, zadatak, resenje
 6. Arduino, vezbe 7, zadatak, resenje
 7. Arduino, vezbe 3a, zadatak, resenje
 8. Arduino, vezbe 3b, zadatak, resenje
 9. Arduino, vezbanje 1, resenje
 10. Arduino, vezbanje 2, inicijalni zadatak, resenje

Korisni linkovi:

 1. MARS (MIPS Simulator) - download
 2. Literatura
 3. PIC32 mikrokontroler (Microchip)
  1. 61132B_PIC32ReferenceManual.pdf
  2. 61143H.pdf
 4. uc32 dokumentacija (Digilent)
  1. chipkit_uc32_rm.pdf
  2. chipkit_uc32_sch.pdf
 5. Basic IO Schield dokumentacija (Digilent)
  1. chipKIT Basic IO Shield_rm.pdf
  2. chipKIT Basic IO_bysa_sch.pdf