Modeliranje i simulacija sistema

Profesor: dr Aleksandar Erdeljan
Asistenti: Đorđe Dragutinović, Aleksandar Kičić, Anđela Popović, Dragan Zarić

 

[02.07.2024.]  Rezultati julskog ispitnog roka (zadaci)

Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 1. jula nalaze se u sledećoj tabeli.

Uvid u radove (zadaci) biće održan u četvrtak, 4. jula, u 19:30h u kancelariji NTP 416.

 

 

[08.04.2024.]  Aprilski ispitni rok - raspored po učionicama

Ispit iz MISS-a u aprilskom roku biće održan u utorak, 9. aprila, sa početkom u 18h po sledećem rasporedu (neophodno je da studenti budu ispred odgovarajuće učionice/amfiteatra bar 10 minuta pre početka ispita, kako bismo se pravilno organizovali i počeli na vreme):

Amfiteatar / Učionica Raspoređeni studenti
A1, A2, A3 Studenti koji rade samo usmeni deo ispita
A4, 109a

Studenti koji rade zadatke (samo zadaci ili zadaci + usmeni)

Studenti koji rade popravni predispitni test neka dođu u amfiteatar A4.

 

 

[12.01.2024.]  Drugi kolokvijum - raspored po terminima i po učionicama

Prvi kolokvijum biće održan u subotu, 13. januara, po rasporedu koji se nalazi na sledećem linku.

Neophodno je da studenti budu ispred odgovarajuće učionice/amfiteatra bar 10 minuta pre početka kolokvijuma, kako bismo se pravilno organizovali i počeli na vreme.

 

 

[30.12.2023.] Priprema za drugi kolokvijum

Priprema za drugi kolokvijum iz MISS-a nalazi se na sledećem linku.

Drugi kolokvijum će se održati u subotu, 13. januara 2024. godine. Tačan termin održavanja kolokvijuma i raspored po salama biće objavljeni nakon praznika.

Radi lakše organizacije kolokvijuma, mole se studenti koji planiraju da izađu na isti da popune sledeću formu. Forma će biti otvorena do 8. januara.

Napomena: Jedini cilj forme je lakša organizacija kolokvijuma, studentima koji istu slučajno zaborave da popune neće i ne može biti zabranjen izlazak na kolokvijum.

Profesor i asistenti žele vam srećne novogodišnje i božićne praznike i mnogo zdravlja, sreće i uspeha u narednoj godini!

 

 

[12.12.2023.] Rezultati prvog kolokvijuma

 

Rezultati prvog kolokvijuma (predispitne obaveze + zadaci) nalaze se u sledećoj tabeli.

 

 

[27.11.2023.]  Prvi kolokvijum - raspored po terminima i po učionicama

Prvi kolokvijum biće održan u subotu, 2. decembra, po rasporedu koji se nalazi na sledećem linku.

Neophodno je da studenti budu ispred odgovarajuće učionice/amfiteatra bar 10 minuta pre početka kolokvijuma, kako bismo se pravilno organizovali i počeli na vreme.

 

[24.01.2022.] IZMENA GRANICE POLAGANJA PREDISPITNIH OBAVEZA I DODATNA PRAVILA
Definisana je granica USLOVNO POLOŽENIH testova na 13.5 bodova. Svi koji imaju između 13.5 i 15 bodova su uslovno položili testove (u tabeli označeni zelenom bojom). Uslovno položen test znači da je neophodno polagati dodatni test prilikom prvog pojavljivanja u ispitnom roku (bilo kom ispitnom roku u toku godine). Test će se sastojati od 10 do 15 pitanja koja će da pokriju čitavo gradivo iz predmeta i može se polagati samo jednom. Potrebno je osvojiti bar 51% bodova da bi se dodatni test smatrao položenim. Položen dodatni test znači da će se studentu računati ukupno 15 bodova na testovima (što je i bio uslov za položene predispitne obaveze).

Dodatni testovi se mogu polagati do početka nove školske godine. Ako se do tada ne iskoristi ova šansa, onda je neophodno ponovo polagati testove u redovnim terminima kolokvijuma u toku semestra sa novom generacijom studenata koja će slušati ovaj predmet.

Svi koji imaju manje od 13.5 bodova nemaju uslov za izlazak na ispit, te su u obavezi da ponovo polažu testove sledeće školske godine (u tabeli označeni crvenom bojom).

Svi sa 15 i više bodova su položili predispitne obaveze.

DODATNA NAPOMENA ZA ISPITNE ROKOVE: Ukoliko u ispitnom roku polažete i zadatke i teoriju, da bi se pregledala teorija neophodno je da položite zadatke. Ukoliko se desi da položite zadatke, a ne položite teoriju, onda vam se ni bodovi sa zadataka (osvojeni u tom ispitnom roku) ne računaju.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE [1.6.2020.]

Usmeni deo ispita će se u dolazećim ispitnim rokovima polagati u zvaničnim terminima održavanja ispita, kada se polažu zadaci. Na teorijska pitanja će se odgovarati u pismenoj formi (za svako od tri ispitna pitanja će biti definisana podpitanja na koja treba odgovoriti).

Studenti koji su imali pravo da polažu usmeni u aprilu, mogu na opisani način polagati usmeni deo ispita u jednom od tri dolazeća roka: aprilskom, junskom ili julskom roku.

Oni koji polažu pismeni deo ispita mogu odgovarati i na teorijska pitanja (na opisani način). Takođe, na samom početku ispita se mogu izjasniti da taj usmeni žele da polažu u narednom roku (tada neće dobiti pitanja i položen pismeni će važiti u dva naredna roka).  

Ostala pravila oko polaganja ispita i dalje važe.

Polaganje bilo kog dela ispita se mora prijaviti Studentskoj službi.

 

Propozicije polaganja ispita, obavezno pročitati (PropozicijePolaganja)

Rezultati 2021/2022 (gdoc)

Rezultati 2020/2021 (gdoc)

Rezultati 2019/2020 (gdoc)

Rezultati 2018/2019 (gdoc)

Rezultati 2017/2018 (gdoc)

Rezultati 2016/2017 (gdoc)

Rezultati ispita (gdoc)

Prijave za usmeni deo ispita (gdoc)


Materijali sa predavanja 2019 se nalaze na linku… Na istom linku se nalazi i spisak ispitnih pitanja.

 

Materijali sa predavanja iz ranijih godina:

Modeliranje - uvod (pdf)

Matlab (pdf)

  • Matlab primeri (pdf)
  • Matlab grafika (pdf)

Translatorni mehanički sistemi (pdf)

Rotacioni mehanički sistemi (pdf)

  • Primeri mehaničkih sistema (pdf)

Termički sistemi (pdf)

  • Primeri termičkih sistema (pdf)

Sistemi sa fluidima (pdf)

  • Primer vodovod (pdf)

Elektro-mehanički sistemi (pdf)

Analogije (pdf)

Matematički modeli (pdf)

Analiza ponašanja linearnih modela (pdf)

Vremenski diskretni modeli (pdf)

Simulacija sistema (pdf)

Numeričko rešavanje ODE (pdf)

  • Matlab primeri ODE (pdf)

Control System Toolbox (pdf)

Algebra funkcije prenosa (pdf)

Simulink (pdf)

S-funkcija (pdf)

Sistemi masovnog opsluživanja - redovi čekanja (pdf)

SimEvents (pdf)

Identifikacija (pdf)

Neuronske mreže (pdf)

Ispitna pitanja 2017/2018 (pdf)


Materijali za vežbe (2020/2021):

Termin 1 - Programski paket Julia (pdf)

Termin 2 - Osnove crtanja signala (pdf)

Termin 3 - Mehanički translatorni sistemi (auditorna: pdf), Numeričko rešavanje ODJ (računarska: pdf)

Termin 4 - Mehanički rotacioni sistemi (pdf)

Termin 5 - Laplasova transformacija, funkcija prenosa (pdf)

Termin 6 - Analiza ponašanja modela u prostoru stanja (auditorna: pdf)

Primer prvog kolokvijuma (pdf)

Termin 7 - Konverzije modela (auditorna: pdf), Uvod u ControlSystems (računarska: pdf)

Termin 8 - Linearizacija (pdf)

Termin 9 - Diskretizacija (pdf)

Termin 10 - Algebra funkcije prenosa (pdf)

Termin 11 - Sistemi opisani blok dijagramima (pdf)

Primer drugog kolokvijuma (pdf)

Tabela Laplace-ovih transformacija (pdf)

Početak stranice