Modeliranje i simulacija sistema

Profesor: dr Aleksandar Erdeljan
Asistenti: Milica Plavšić, Bojan Baltić, Marko Pejić

 

[29.7.2020.] Rezultati ispita (pismenog i usmenog dela) održanog 24.07.2020. se nalaze ovde. Studenti koji imaju primedbe na pismeni deo ispita neka se jave profesoru na mejl ftn_erdeljan@uns.ac.rs do četvrtka do ponoći.

 

[15.7.2020.] Rezultati ispita (pismenog i usmenog dela) održanog 10.07.2020. se nalaze ovde. Studenti koji imaju primedbe na pismeni deo ispita neka se jave profesoru na mejl ftn_erdeljan@uns.ac.rs do četvrtka do ponoći.

 

[20.6.2020.] Upis ocena

 

Upis ocena u indekse će biti tokom narednog usmenog ispita (u terminu pismenog). Za upis ocene nije potrebno lično prisustvo. Kome upisana ocena treba ranije neka se email-om javi predmetnom nastavniku.

 

[12.6.2020.]

 

Rezultati usmenog dela ispita održanog 9.6.2020. se nalaze ovde.

VAŽNO OBAVEŠTENJE [1.6.2020.]

Usmeni deo ispita će se u dolazećim ispitnim rokovima polagati u zvaničnim terminima održavanja ispita, kada se polažu zadaci. Na teorijska pitanja će se odgovarati u pismenoj formi (za svako od tri ispitna pitanja će biti definisana podpitanja na koja treba odgovoriti).

Studenti koji su imali pravo da polažu usmeni u aprilu, mogu na opisani način polagati usmeni deo ispita u jednom od tri dolazeća roka: aprilskom, junskom ili julskom roku.

Oni koji polažu pismeni deo ispita mogu odgovarati i na teorijska pitanja (na opisani način). Takođe, na samom početku ispita se mogu izjasniti da taj usmeni žele da polažu u narednom roku (tada neće dobiti pitanja i položen pismeni će važiti u dva naredna roka).  

Ostala pravila oko polaganja ispita i dalje važe.

Polaganje bilo kog dela ispita se mora prijaviti Studentskoj službi.

 

[16.03.2020.] Pismeni deo ispita održanog 15.03.2020. niko nije položio.

[13.02.2020.] USMENI - Usmeni deo ispita održaće se 14.02.2020. (petak) sa početkom u 12:30h. Mesto održavanja usmenog dela ispita objaviće se naknadno. Mole se studenti da se upišu na SPISAK ZA USMENI.

[09.02.2020.] Konsultacije kod nastavnika će biti u četvrtak 13.2.2020. u 17:15 u trećoj sobi u prizemlju hola fakulteta gledano od lifta-stepeništa.

Rezultati ispita održanog 29.01.2020. se nalaze ovde. Usmeni ispit održaće se u ponedeljak 3.2.2020 od 14h u FTN sali 309. Prijave za termine se obavljaju ovde.

 

[31.1.2020.] Konsultacije kod nastavnika će biti u utorak 4.2.2020. 9-10h u drugoj sobi u prizemlju hola fakulteta gledano od lifta-stepeništa.

[25.01.2020.] Rezultati drugog testa su uneti u tabelu. Studenti koji su osvojili 4 ili 4,5 poena u zbiru sa oba testa su uslovno položili testove, tako da se mogu prijaviti za polaganje ispita i na usmenom će imati dodatna pitanja. Uvod u rezultate testa će biti u ponedeljak 27.1.2020. u 17h u sobi 2 u prizemlju zgrade fakulteta levo od lifta.

[24.01.2020.] Ažurirana su ispitna pitanja (vidi na linku…)

[21.01.2020.]

Rezultati kolokvijuma se nalaze ovde, uvid u radove je 22.01.(sreda) u 17h u 021-2 na fakultetu (preko puta zajedničkog šaltera studentske službe).

[05.11.2019.]

Polaganje (pismeni i usmeni deo ispita) za studente koji su ranije odslušali predmet se neće promeniti. Na pismenom ispitu će biti odvojeni zadaci za tekuće i “stare” studente.

Kolokvijumi će imati zadatke iz ovogodišnjeg gradiva. “Starim” studentima se ne uskraćuje mogućnost polaganja pismenog dela ispita preko kolokvijuma, ali će tada raditi zadatke prema ovogodišnjem gradivu. Takođe, “stari” studenti mogu izabrati da na pismenom delu ispita polažu zadatke iz ovogodišnjeg gradiva.

[05.11.2019.]

Datumi održavanja kolokvijuma u školskoj 2019/2020 godini:

08.12.2019. - Prvi kolokvijum

19.01.2020. - Drugi kolokvijum

 

Propozicije polaganja ispita, obavezno pročitati (pdf)

Rezultati 2018/2019 (gdoc)

Rezultati 2017/2018 (gdoc)

Rezultati 2016/2017 (gdoc)

Rezultati ispita (gdoc)

Prijave za usmeni deo ispita (gdoc)


Materijali sa predavanja 2019 se nalaze na linku… Na istom linku se nalazi i spisak ispitnih pitanja.

 

Materijali sa predavanja iz ranijih godina:

Modeliranje - uvod (pdf)

Matlab (pdf)

  • Matlab primeri (pdf)
  • Matlab grafika (pdf)

Translatorni mehanički sistemi (pdf)

Rotacioni mehanički sistemi (pdf)

  • Primeri mehaničkih sistema (pdf)

Termički sistemi (pdf)

  • Primeri termičkih sistema (pdf)

Sistemi sa fluidima (pdf)

  • Primer vodovod (pdf)

Elektro-mehanički sistemi (pdf)

Analogije (pdf)

Matematički modeli (pdf)

Analiza ponašanja linearnih modela (pdf)

Vremenski diskretni modeli (pdf)

Simulacija sistema (pdf)

Numeričko rešavanje ODE (pdf)

  • Matlab primeri ODE (pdf)

Control System Toolbox (pdf)

Algebra funkcije prenosa (pdf)

Simulink (pdf)

S-funkcija (pdf)

Sistemi masovnog opsluživanja - redovi čekanja (pdf)

SimEvents (pdf)

Identifikacija (pdf)

Neuronske mreže (pdf)

Ispitna pitanja 2017/2018 (pdf)


Materijali za vežbe (2017/2018):

Tabela Laplace-ovih transformacija (pdf)

Početak stranice