Modeliranje i simulacija sistema

Profesor: dr Aleksandar Erdeljan
Asistenti: Marko Pejić (markopejic@uns.ac.rs), Đorđe Dragutinović, Nikola Gavranović

[29.11.2022.] Kolokvijum 1. iz predmeta Modeliranje i simulacija sistema na studijskom programu Primenjeno softversko inženjerstvo i Merenje i regulacija će biti organizovan 10.12.2022. (subota) u 18:00. U istom terminu će se raditi i Test 1 koji se odnosi na predispitne obaveze. Kolokvijum nije obavezan, dok su položene predispitne obaveze preduslov za polaganje ispita. Ranije položene predispitne obaveze (odnosi se na studente ranijih generacija) i dalje važe. Naknadno će biti objavljena tabela za prijavu i raspored po učionica.

[21.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 20.09.2022. nalaze se u tabeli Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[14.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 13.09.2022. nalaze se u tabeli Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[07.09.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 06.09.2022. nalaze se u tabeli Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[31.08.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 30.08.2022. nalaze se u tabeli Rezultati ispita. Uvid u radove iz zadataka i teorije će biti u isto vreme. Termin će biti naknadno objavljen putem studentskog web servisa.

[14.07.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 13.07.2022. nalaze se u tabeli Rezultati ispita. Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.

[24.06.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 23.06.2022. nalaze se u tabeli Rezultati ispita. Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.

[12.04.2022.] Uvid u radove (zadaci) od 05.04.2022., održaće se 13.04.2022. (sreda) u 15h u kancelariji NTP 416.

[07.04.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 05.04.2022. nalaze se u tabeli Rezultati ispita. Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.

[21.02.2022.] Uvid u radove (teorija i zadaci) od 12.02.2022., održaće se 22.02.2022. (utorak) u 17h u kancelariji NTP 416.

[18.02.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 12.02.2022. nalaze se u tabeli Rezultati ispita. Termin uvida u radove biće naknadno objavljen.

[02.02.2022.] Uvid u radove (teorija i zadaci) od 28.01.2022., održaće se 04.02.2022. (petak) u 17h u kancelariji NTP416.

[31.01.2022.] Rezultati pismenog dela ispita (zadaci) održanog 28.01.2022. nalaze se u tabeli Rezultati ispita.

[27.01.2022.] Dodatni termin za testove i kolokvijume održaće se u petak 28.01. od 19:15 u amfiteatrima A1 i A2.

[24.01.2022.] Dodatni termin za testove i kolokvijume za studente koji su opravdano izostali održaće se 28.01. (petak). Tačno vreme i mesto održavanja objavićemo naknadno.

[24.01.2022.] Uvid u radove održaće se u utorak 25.01. u 17:00 u kancelarijama NTP 425 (testovi) i NTP 416 (zadaci).

[24.01.2022.] IZMENA GRANICE POLAGANJA PREDISPITNIH OBAVEZA I DODATNA PRAVILA
Definisana je granica USLOVNO POLOŽENIH testova na 13.5 bodova. Svi koji imaju između 13.5 i 15 bodova su uslovno položili testove (u tabeli označeni zelenom bojom). Uslovno položen test znači da je neophodno polagati dodatni test prilikom prvog pojavljivanja u ispitnom roku (bilo kom ispitnom roku u toku godine). Test će se sastojati od 10 do 15 pitanja koja će da pokriju čitavo gradivo iz predmeta i može se polagati samo jednom. Potrebno je osvojiti bar 51% bodova da bi se dodatni test smatrao položenim. Položen dodatni test znači da će se studentu računati ukupno 15 bodova na testovima (što je i bio uslov za položene predispitne obaveze).

Dodatni testovi se mogu polagati do početka nove školske godine. Ako se do tada ne iskoristi ova šansa, onda je neophodno ponovo polagati testove u redovnim terminima kolokvijuma u toku semestra sa novom generacijom studenata koja će slušati ovaj predmet.

Svi koji imaju manje od 13.5 bodova nemaju uslov za izlazak na ispit, te su u obavezi da ponovo polažu testove sledeće školske godine (u tabeli označeni crvenom bojom).

Svi sa 15 i više bodova su položili predispitne obaveze.

DODATNA NAPOMENA ZA ISPITNE ROKOVE: Ukoliko u ispitnom roku polažete i zadatke i teoriju, da bi se pregledala teorija neophodno je da položite zadatke. Ukoliko se desi da položite zadatke, a ne položite teoriju, onda vam se ni bodovi sa zadataka (osvojeni u tom ispitnom roku) ne računaju.

[22.01.2022.] Rezultati drugog kolokvijuma održanog 18.01.2022. nalaze se u dokumentu Rezultati 2021/2022 (direktan link: gdoc). Tačan termin i organizacija uvida u radove biće naknadno objavljeni.

[19.01.2022.] PRIJAVA ZA DODATNI TERMIN.
Za studente koji su izostali sa testova i kolokvijuma, organizovaće se dodatni termin. Prijava se vrši upisom u TABELU. Potrebno je navesti datum prekida izolacije (ukoliko je poznat).

[15.01.2022.] Raspored po učioniocama i satnica za drugi kolokvijum koji se održava 18.1.2022. od 19:30 dati su u sledećoj TABELI. Mole se svi studenti da dođu 10-15 minuta ranije i smeste se u učionice (ukoliko budu slobodne), kako bi se izbeglo stvaranje gužve na hodnicima.

[10.01.2022.] Drugi kolokvijum održaće se 18.01.2022. sa početkom u 19:30h. Zbog evidencije brojnog stanja, potrebno je da se stari studenti (koji nemaju pristup anketi na Teams-u) upišu u TABELU i naznače koji deo rade u terminu kolokvijuma.

[22.12.2021.] Uvid u radove (kolokvijum) biće održan u ponedeljak 27.12. u 10h u prostoriji NTP 416. Svi kojima ne odgovara navedeni termin mogu da se jave na mail markopejic@uns.ac.rs, kako bi se dogovorili za online termin uvida.

[20.12.2021.] Rezultati pismenog ispita održanog 19.12.2021. se nalaze u dokumentu Rezultati ispita.

[18.12.2021.] Zbog adekvatne organizacije uvida u radove (kolokvijum), potrebno je da se zainteresovani studenti upišu u TABELU. Tačan termin uvida biće naknadno objavljen, kada tabela bude popunjena.

[12.12.2021.] Rezultati prvog kolokvijuma održanog 08.12.2021. nalaze se u dokumentu Rezultati 2021/2022 (direktan link: gdoc). Tačan termin i organizacija uvida u radove biće naknadno objavljeni.

[07.12.2021.] IZMENE U RASPOREDU: zbog jako velikog broja studenata koji su se naknadno javili za polaganje prvog kolokvijuma izmenjen je raspored polaganja. Mole se svi studenti da pogledaju raspored na dan kolokvijuma, kako bi videli konačnu verziju rasporeda (ako bude još nekih izmena). Obratiti pažnju na vreme polaganja, pošto su studenti koji polažu samo kolokvijum (zadatke) pomereni za 18:45 (i dalje važi da se svi pojave 10-15 minuta ranije). 

[06.12.2021.] Raspored po učionicama nalazi se OVDE. Potrebno je doći 10 do 15 minuta ranije. Po dolasku ući u učionicu u koju ste raspoređeni, da na taj način izbegnemo stvaranje gužve na hodniku. Eventualne greške u rasporedu prijaviti na markopejic@uns.ac.rs (nedostaje vaše ime ili je pogrešno označeno koji deo radite).

[02.12.2021.] Prvi kolokvijum održaće se 08.12.2021. sa početkom u 18h. Zbog evidencije brojnog stanja, potrebno je da se stari studenti upišu u TABELU i naznače koji deo rade u terminu kolokvijuma.

[02.12.2021.] Bodovi sa predispitnih obaveza koji su ranije ostvareni važe i dalje. Ne važe samo oni bodovi koji su označeni kao "uslovno položeni". Studenti koji su imali "uslovno položene" predispitne testove, u obavezi su da ponovo polažu iste.

[23.11.2021.] Rezultati pismenog ispita održanog 21.11.2021. se nalaze u dokumentu Rezultati ispita.

[15.11.2021.] Prvi kolokvijum održaće se 08.12.2021. u periodu od 18h. Učionice i tačno vreme početka kolokvijuma, biće naknadno objavljeno.

[10.11.2021.] Termini kolokvijuma trenutno nisu poznati. Očekuje se odluka Uprave fakulteta o modelu držanja nastave, nakon koje ćemo imati mogućnost rezervacije potrebnih učionica za održavanje kolokvijuma.

 

[16.10.2021.] Rezultati pismenog ispita održanog 15.10.2021. se nalaze u dokumentu Rezultati ispita.

VAŽNO OBAVEŠTENJE [1.6.2020.]

Usmeni deo ispita će se u dolazećim ispitnim rokovima polagati u zvaničnim terminima održavanja ispita, kada se polažu zadaci. Na teorijska pitanja će se odgovarati u pismenoj formi (za svako od tri ispitna pitanja će biti definisana podpitanja na koja treba odgovoriti).

Studenti koji su imali pravo da polažu usmeni u aprilu, mogu na opisani način polagati usmeni deo ispita u jednom od tri dolazeća roka: aprilskom, junskom ili julskom roku.

Oni koji polažu pismeni deo ispita mogu odgovarati i na teorijska pitanja (na opisani način). Takođe, na samom početku ispita se mogu izjasniti da taj usmeni žele da polažu u narednom roku (tada neće dobiti pitanja i položen pismeni će važiti u dva naredna roka).  

Ostala pravila oko polaganja ispita i dalje važe.

Polaganje bilo kog dela ispita se mora prijaviti Studentskoj službi.

 

Propozicije polaganja ispita, obavezno pročitati (PropozicijePolaganja)

Rezultati 2021/2022 (gdoc)

Rezultati 2020/2021 (gdoc)

Rezultati 2019/2020 (gdoc)

Rezultati 2018/2019 (gdoc)

Rezultati 2017/2018 (gdoc)

Rezultati 2016/2017 (gdoc)

Rezultati ispita (gdoc)

Prijave za usmeni deo ispita (gdoc)


Materijali sa predavanja 2019 se nalaze na linku… Na istom linku se nalazi i spisak ispitnih pitanja.

 

Materijali sa predavanja iz ranijih godina:

Modeliranje - uvod (pdf)

Matlab (pdf)

  • Matlab primeri (pdf)
  • Matlab grafika (pdf)

Translatorni mehanički sistemi (pdf)

Rotacioni mehanički sistemi (pdf)

  • Primeri mehaničkih sistema (pdf)

Termički sistemi (pdf)

  • Primeri termičkih sistema (pdf)

Sistemi sa fluidima (pdf)

  • Primer vodovod (pdf)

Elektro-mehanički sistemi (pdf)

Analogije (pdf)

Matematički modeli (pdf)

Analiza ponašanja linearnih modela (pdf)

Vremenski diskretni modeli (pdf)

Simulacija sistema (pdf)

Numeričko rešavanje ODE (pdf)

  • Matlab primeri ODE (pdf)

Control System Toolbox (pdf)

Algebra funkcije prenosa (pdf)

Simulink (pdf)

S-funkcija (pdf)

Sistemi masovnog opsluživanja - redovi čekanja (pdf)

SimEvents (pdf)

Identifikacija (pdf)

Neuronske mreže (pdf)

Ispitna pitanja 2017/2018 (pdf)


Materijali za vežbe (2020/2021):

Termin 1 - Programski paket Julia (pdf)

Termin 2 - Osnove crtanja signala (pdf)

Termin 3 - Mehanički translatorni sistemi (auditorna: pdf), Numeričko rešavanje ODJ (računarska: pdf)

Termin 4 - Mehanički rotacioni sistemi (pdf)

Termin 5 - Laplasova transformacija, funkcija prenosa (pdf)

Termin 6 - Analiza ponašanja modela u prostoru stanja (auditorna: pdf)

Primer prvog kolokvijuma (pdf)

Termin 7 - Konverzije modela (auditorna: pdf), Uvod u ControlSystems (računarska: pdf)

Termin 8 - Linearizacija (pdf)

Termin 9 - Diskretizacija (pdf)

Termin 10 - Algebra funkcije prenosa (pdf)

Termin 11 - Sistemi opisani blok dijagramima (pdf)

Primer drugog kolokvijuma (pdf)

Tabela Laplace-ovih transformacija (pdf)

Početak stranice